ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

More: ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಪಿಡಿ , ಚಿಕಿತ್ಸೆ , ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು , ರೋಗನಿರ್ಣಯ