ಅಡಿಕ್ಷನ್

More: ನಿಕೋಟಿನ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ , ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆ , ಮೆಥ್ , ವ್ಯಸನಕಾರಿ ವರ್ತನೆಗಳು , ಕೆಫೀನ್ , ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹೊರಬಂದು , ಹೆರಾಯಿನ್ , ಮದ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು , ಮರಿಜುವಾನಾ , ಶಾಪಿಂಗ್ , ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ , ನಿಕೋಟಿನ್ ಬಳಕೆ