ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜಾಕ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್)

ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಬಳಸಿದಾಗ

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜಾಕ್ (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್) ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ (ಅಥವಾ ಸಿಂಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ) ನೀವು ಯಾವ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಯಾವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾಪಸಾತಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು?

ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜಾಕ್

ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಹ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಿನ್ನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆತಂಕದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯುಪಿ ಮೂಲದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (NICE) 2014 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಪೋಕ್ (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್) ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಖಿನ್ನತೆ-ಶಮನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಂಟಿ ಸೈಕೋಟಿಕ್ ಜೈಪ್ರೆಕ್ಸ (ಒಲಾಜಪೈನ್) ). ಹಿಂದೆ, ನೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಔಷಧಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, NICE ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಝೈಪ್ರೆಕ್ಸಾಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಾಯಕವೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇತರ ಖಿನ್ನತೆ-ಶಮನಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಜೈಪ್ರೆಕ್ಸ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರೊಜಾಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ಔಷಧಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಝೈಪ್ರೆಕ್ಸಾಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜಾಕ್ (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್)

ಪ್ರೊಜಾಕ್ (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್) ಆಯ್ದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ರಿಅಪ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ಐ) ಆಗಿದೆ, ಇದು ಖಿನ್ನತೆ , ಬೈಪೋಲಾರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಖಿನ್ನತೆ-ಶಮನಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಲ್ಪದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರೊಜಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಂಭವನೀಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಈ ಔಷಧಿಯು ಪ್ರೋಜಾಕ್ (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್) ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಸೈಕೋಟಿಕ್ ಔಷಧ ಜಿಪ್ರೆಕ್ಸದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಿಂಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೊಜಾಕ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಪ್ರೊಜಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೋಜಾಕ್ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ದೂರ ಹೋಗದೇ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

ಪ್ರೊಜಾಕ್ನ ಅಪರೂಪದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಪ್ರೊಜಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇರಿವೆ:

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ

ಪ್ರೊಜಾಕ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅವು ಸೇರಿವೆ:

ಪ್ರೊಜಾಕ್ನ ಸಂಭವನೀಯ ವಿಮೋಚನೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಪ್ರೊಜಾಕ್ನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆಯ್ದ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ರಿಅಪ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳು (ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ಐ) ಪ್ರೊಜಾಕ್ನಂತಹವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. SSRI ನಿರೋಧಕ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ.

ಪ್ರೊಸಿಕ್ಗಿಂತ ಪ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಜೊಲೋಫ್ಟ್ನಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ-ಶಮನಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ಐ ನಿರೋಧಕ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಪಸಾತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್

ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಜಾಕ್ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಪಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ:

ಇತರ ಸಂಭವನೀಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಔಷಧಿಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಇವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಂಶಯಿಸುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜಾಕ್ನ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್)

ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಔಷಧಿಗಳಂತೆ, ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೂಲಗಳು:

ಫಾವಾ, ಜಿ., ಗಟ್ಟಿ, ಎ., ಬೆಲೈಸ್, ಸಿ., ಗೈಡಿ, ಜೆ., ಮತ್ತು ಇ. ಅಫಿಡಾನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ರಿಅಪ್ಟೇಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಶನ್: ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ನಂತರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ . 2015. 84 (2): 72-81.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ (ನೈಸ್). ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. 02/16 ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮೆಡ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ಲಸ್. ಫ್ಲುಯೊಕ್ಸೆಟೈನ್. 11/15/14 ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a689006.html